Aktuálne akcie

PRIHLÁSTE SA UŽ TERAZ
NA ŠKOLENIA REVCO V SKOREJ JARI

Pripravujeme ďaľšiu celoslovenskú šnúru školení pre špecialistov a spracovateľov tepelnoizolačných systémov, ktorá sa uskutoční začiatkom jari, keď už nám lešenia zasype sneh...

Témy školenia: Povrchové úpravy REVCO, Tepelnoizolačný systém REVCO

Absolvent REVCO školenia získava Osvedčenie o zaškolení na tepelnoizolačný systém REVCO, ktoré je prvým predpokladom k získaniu Licencie na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania a ktoré určite napomáha lepším výsledkom pri uchádzaní sa o zákazky v danej oblasti.

Školenia budú vykonané v plnej réžii REVCO SLOVAKIA a budú pre Vašich odberateľov zdarma.
Predpokladané trvanie REVCO školenia je maximálne 1 deň, dopoludnia teória, popoludní v prípade potreby aj praktické ukážky.

Vyplňte ANKETOVÝ LÍSTOK a zašlite ho na email revco@revco.sk alebo fax na číslo 055 677 0569


 
 
©2006 REVCO SLOVAKIA s.r.o. | Južná trieda 82, 040 17 KOŠICE | tel.: +421 55 677 0751 | revco@revco.sk