Kontakt

Poštová adresa:

REVCO SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 82
040 17 KOŠICE

Tel.: +421 55 677 0751
Fax.: +421 55 677 0569
e-mail: revco@revco.sk

Údaje k fakturácii:

REVCO SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 82
040 17 KOŠICE

IČO: 36579068
IČ DPH: SK 2021813838
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 262 506 4310/1100


 
 
©2005 REVCO SLOVAKIA s.r.o. | Južná trieda 82, 040 17 KOŠICE | tel.: +421 55 677 0751 | revco@revco.sk